Se encuentra usted aquí

Benestar social

BENESTAR SOCIAL

Benestar social

C / Plaça de l'Ajuntament, 1 (Planta baixa)

Horari

Dijous de 9 a 11 hores

Servicis

-Informació i orientació: per accedir i fer ús dels recursos socials i previndre desigualtats en el seu ús; es dirigix a individus, grups i institucions sobre els drets que els corresponen; sobre assessorament problemes socials als demés servicis socials existents.

-Ajuda a domicili: a individus i/o famílies en el seu domicili que no poden realitzar les seues activitats habituals o sofrixen situacions conflictives psicofamiliars.

-Allotjament i convivència: és una alternativa per a qui manca d'ambient familiar adequat.

-Prevenció i inserció social: atendre persones i grups en situació de risc o marginació, amb necessitats de sentir-se acceptats i integrants.

Enllaços d'interés