Se encuentra usted aquí

Instal·lacions

 

Aquestes instalacions Municipals són d'acces públic:

 

Piscina Municipal

(Oberta en estiu)

 

 

Paellero

Paellero

Pots pasar-te per l'Ajuntament i demanar les claus per a poder accedir.

 

 

Cementeri de Beneixida

Cementeri

 

 

Frontó

Frontó

 

 

 

 I per que no...