Se encuentra usted aquí

Personal
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

Nom i cognoms

Funció
Manuel Bou Moreno Secretari - Interventor

Francesca A. Lopez Muñoz  

Administrativa
Maria Nieves Anaya Perez TAG
   
Rafael Perucho Mañez Enginyer Agrónom
Maria Blasco Giner Assistenta Social
Heliodoro Chordà Torres Jutge de Pau
Nieves Ortiz Moreno Secretaria del Jutgat
Juan Bautista Sanz Gallego

Conserge