Se encuentra usted aquí

Tramitació Electrònica per a Emprendedors (Emprende En 3)
QUÉ ES EMPRENDE EN 3?

El projecte de simplificació administrativa denominat “Emprende en 3” és un projecte desenvolupat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en colaboració amb els Ministeris de Presidencia, d'Industria, Energía i Turisme i d'Economía i Competitivitat i en coordinació amb la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, pel que se crea una plataforma electrònica que posibilita la tramitació electrònica de les declaracions responsables d'aquells emprendedors, empresaris o titulars d'activitats econòmiques o empresarials que desitjen iniciar la seua activitat o traslladar el seu negoci.

L'objetiu del projecte es contribuïr a la reducció de traves burocrátiques i de terminis per a la creació d'empresas, mijançant l'unificació de les plataformes tecnológiques utilitzades a nivell nacional en la tramitació telemàtica.

L'Ajuntament de Beneixida, s'ha adherit a la plataforma electrònica “Emprende en 3”, el que suposa una iniciativa fundamental dins de les actuacions que l'Ajuntament de Beneixida ve desenvolupant a fi de reduïr les traves a les que s'enfrenten els ciutadans a l'hora de crear les seues empreses.

ACCES A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA:

INFORMACIÓ:

Ajuntament de Beneixida

 Teléfono  962 580 160

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por las que se establecen las condiciones de uso de la Plataforma Electrónica de Intercambio de información denominada "Emprende En 3"

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de la liberalización del Comercio y de determinados servicios