Esteu aquí

26/06/2018
EMCUJU i EMPUJU

EMCUJU - Subvenció per a joves qualificats

EMPUJU – Subvenció per a joves no qualificats

Aquestes subvencions han esta finançades pel Fons Social Europeu a càrrec del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, i l’assignació específica per a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en el marc de l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació destinades a Espanya.

 

EMCUJU – L’Ajuntament de Beneixida, ha esta subvencionat pel SERVEF amb la quantitat de 67.152,24 € dins del programa de subvencions destinades a la contractació de persones joves qualificats, majors de 16 anys i menors de 30 anys, que compten amb una qualificació professional d’un CFGS Administració, o titulacions universitàries relacionades en l’àrea Econòmica - Financera i figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Amb aquesta subvenció finançada pel FSE, s’ha contractat a 4 joves qualificats amb les següents titulacions: Graduat en dret, Graduat en Arquitectura Tècnica; Mestre en Educació Infantil i Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa.

 

EMPUJU – L’Ajuntament de Beneixida, ha esta subvencionat pel SERVEF amb la quantitat de 15.207,24 € dins del programa de subvencions destinades a la contractació de persones majors de 16 anys i menors de 30 anys, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Amb aquesta, s’ha contractat a 1 jove, realitzant tasques de manteniment

Amb aquestes contractacions es permet donar un impuls al desenvolupament local.

Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea. http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=Es
Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social). http://www.empleo.gob.es/uafse/