Esteu aquí

3/10/2018
Acta de la 1a Prova de l'Oposició a 2 Places de Policia Local, per promoció interna

El tribunal acorda publicar la present Acta de la primera prova corresponent a l'oposicio per a la provisió de dues places de Policia Local, per promoció interna, amb la relació d'aprovats en el Tauló d'Edictes de la Corporació i pàgina web de l'Ajuntament.

 

 

 

 

A continuació pot consultar tota la informació i documentació sobre aquesta convocatòria: