Esteu aquí

9/11/2018
Ajudes a la contractació en EELL -EMPUJU - EMCUJU 2018 “Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020”

 

 

L'Ajuntament de Beneixida ha posat en marxa dos programes d'ocupació (EMPUJU i EMCUJU) cofinançats pel Fondo Social Europeu amb l'objectiu de contractar a joves inscrits en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

PROGRAMA EMPUJU

EMPUJU és un programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves per Entitats Locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per a l'exercici 2018.
- Subvenció concedida: 30.414,48 €
- Nombre de contractes: 2
- Durada del contracte: Tots els contractes tindran una durada de 12 mesos.
- Tipus de contracte: Contracte per obra o servei determinat.
- Jornada de treball: Temps complet.
- Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
- 2 llocs de peó en general, que s'encarregarà de realitzar tasques de manteniment i neteja en vies i espais públics municipals.

 

PROGRAMA EMCUJU

EMCUJU és un programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves qualificades per Entitats Locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per a l'exercici 2018.
-  Subvenció concedida: 84.359,64 €
- Nombre de contractes: 5
- Durada del contracte: tots els contractes tindran una durada de 12 mesos.
- Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
- 3 graduats en activitat física i de l’esport, destinats a la promoció i millora del benestar de tots els veïns i veïnes de Beneixida, mitjançant la programació d’activitats físiques i esportives en funció del grup d’edat i disseny i atenció a activitats escolars.
- 1 graduada en turisme, encarregada de la promoció i desenvolupament local.
- 1 llicenciat en història de l’art, encarregat de l’estudi, classificació i arxiu de la documentació administrativa procedent de l’antic ajuntament rere la pantana de Tous, i que va ser recuperada i custodiada fins a l’any 2017, per dos veïns de Beneixida.

 

Ajuda cofinançada pel Fondo Social Europeu. Unió Europea.

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social: http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html